Čista “desetka” za CIuK!

Facebook
Twitter

Nakon isporuka i instalacija novih instrumenata i opreme u lipnju, deset laboratorija osnovanih u okviru Centra izvrsnosti u kemiji u potpunosti je opremljeno! To su Laboratorij za kalorimetriju, Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina, Laboratorij za spektroskopiju NMR, Laboratorij za spektrofotometriju, Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju, Laboratorij za spektrometriju masa, Laboratorij za kemijsku kinetiku, Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju, Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju i Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu.

Istraživanja koja se namjeravaju provoditi u okviru Laboratorija za karakterizaciju koloida i nanočestica obuhvaćaju reakcije na međupovršinama (kruto-tekuće i plinovito-tekuće) s naglaskom na proučavanje takozvanih inertnih površina (površinski naboj uzrokovan restrukturiranjem vode uz hidrofobne čestice i površine), a u planu je i nastavak istraživanja produkata reakcije polielektrolita (veličina i struktura polielektrolitnih kompleksa) kao i istraživanja reakcija proteina i polielektrolita. Za potrebe Laboratorija nabavljen je uređaj za određivanje veličine čestica, zeta-potencijala koloida i nanočestica, te elektroforetske pokretljivosti proteina koji je u lipnju pušten u rad.

Spektometrija masa uz plazma izvor (ICP-MS) neophodna je za određivanje udjela nanomaterijala u okolišu, biološkim uzorcima i uzorcima hrane zbog njihovog potencijalno štetnog utjecaja na zdravlje i okoliš. Nečistoće poput metala u tragovima u nanomaterijalima, te njihova veličina i oblik mogu značajno utjecati na njihova mehanička i termička svojstva, stoga je važno odrediti prisutnost nanočestica u realnim uzorcima, a tako i metale u tragovima u nanomaterijalima. Laboratoriju za analitičku atomsku spektrometriju zato je bio nepohodan spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS) koji je također stavljen u funkciju sredinom lipnja.

Računalni je centar u lipnju opremljen novim sustavom za videokonferencije, Nabavljena oprema omogućit će lakšu uspostavu kontakta između domaćih i međunarodnih znanstvenika, kao i uspješnu realizaciju međunarodnih projekata. Ista će se koristiti i u komunikaciji s predstavnicima gospodarskog sektora.

Laboratorijske su vage neizostavan dio opreme u većini uspostavljenih laboratorija, a od ovoga se mjeseca Kemijski odsjek može pohvaliti s čak 11 novih vaga – četiri precizne analitičke vage, tri semimikrovage, mikrovagom za kalorimetrijska mjerenja, mikrovagom, ultramikrovagom s komorom za vaganje i sustavom za doziranje krutina i tekućina sa semimikrovagom.

Semimikrovaga XPR206DR

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dražesni instrumenti svibanjski

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK polako se privodi kraju, ali na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i dalje pristižu novi i

Treća sreća

Nakon tri dugotrajna i zahtjevna postupka nabave, na Kemijski odsjek stigao je napokon i treći rendgenski difraktometar – treća sreća u punom

Male stvari od velikog značaja

U sam smiraj 2020. godine na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta stigao je i novi, napredni sustav za potenciometrijska mjerenja. Sustav smješten u

Baš super, stiglo je i superračunalo!

Nekako baš u vrijeme darivanja, na Kemijski odsjek stiglo je i dugo očekivano superračunalo! Zamišljeno kao modularni sustav sastavljen od računalnih i

Slatke muke CIuK-a

Mjesec studeni protekao je u atmosferi prividnog zatišja pred završne korake provedbe iznimno značajnog infrastrukturnog projekta koji prethode konačnom cilju – uspostavi

Listopad velike vrijednosti!

Kad bi kakav povjesničar ispisivao stranice povijesti nastajanja Centra izvrsnosti u kemiji, listopad 2020. godine ostao bi u tom ljetopisu zabilježen velikim

Priprema, pozor… Listopad!

Mjesec je rujan, u sklopu projekta CIuK, protekao ponajviše u ozračju priprema za prinove… Naime, isporuke više instrumenata odnosno instalacije raznih novih

Close Menu