Čista “desetka” za CIuK!

Facebook
Twitter

Nakon isporuka i instalacija novih instrumenata i opreme u lipnju, deset laboratorija osnovanih u okviru Centra izvrsnosti u kemiji u potpunosti je opremljeno! To su Laboratorij za kalorimetriju, Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina, Laboratorij za spektroskopiju NMR, Laboratorij za spektrofotometriju, Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju, Laboratorij za spektrometriju masa, Laboratorij za kemijsku kinetiku, Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju, Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju i Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu.

Istraživanja koja se namjeravaju provoditi u okviru Laboratorija za karakterizaciju koloida i nanočestica obuhvaćaju reakcije na međupovršinama (kruto-tekuće i plinovito-tekuće) s naglaskom na proučavanje takozvanih inertnih površina (površinski naboj uzrokovan restrukturiranjem vode uz hidrofobne čestice i površine), a u planu je i nastavak istraživanja produkata reakcije polielektrolita (veličina i struktura polielektrolitnih kompleksa) kao i istraživanja reakcija proteina i polielektrolita. Za potrebe Laboratorija nabavljen je uređaj za određivanje veličine čestica, zeta-potencijala koloida i nanočestica, te elektroforetske pokretljivosti proteina koji je u lipnju pušten u rad.

Spektometrija masa uz plazma izvor (ICP-MS) neophodna je za određivanje udjela nanomaterijala u okolišu, biološkim uzorcima i uzorcima hrane zbog njihovog potencijalno štetnog utjecaja na zdravlje i okoliš. Nečistoće poput metala u tragovima u nanomaterijalima, te njihova veličina i oblik mogu značajno utjecati na njihova mehanička i termička svojstva, stoga je važno odrediti prisutnost nanočestica u realnim uzorcima, a tako i metale u tragovima u nanomaterijalima. Laboratoriju za analitičku atomsku spektrometriju zato je bio nepohodan spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS) koji je također stavljen u funkciju sredinom lipnja.

Računalni je centar u lipnju opremljen novim sustavom za videokonferencije, Nabavljena oprema omogućit će lakšu uspostavu kontakta između domaćih i međunarodnih znanstvenika, kao i uspješnu realizaciju međunarodnih projekata. Ista će se koristiti i u komunikaciji s predstavnicima gospodarskog sektora.

Laboratorijske su vage neizostavan dio opreme u većini uspostavljenih laboratorija, a od ovoga se mjeseca Kemijski odsjek može pohvaliti s čak 11 novih vaga – četiri precizne analitičke vage, tri semimikrovage, mikrovagom za kalorimetrijska mjerenja, mikrovagom, ultramikrovagom s komorom za vaganje i sustavom za doziranje krutina i tekućina sa semimikrovagom.

Semimikrovaga XPR206DR

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Galerija izvrsnosti u kemiji

U sam smiraj 2021. godine i manje od dva mjeseca koji nas dijele od realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji, donosimo vam

Karika koja (ne) nedostaje

Centru izvrsnosti u kemiji nedostaje još samo jedan komad opreme, ali vrijeme čekanja bliži se kraju! Prema posljednjim informacijama, spremnik za tekući

Svi su instrumenti vrijedni…

…samo su neki skuplji od drugih. Nakon više od tri godine zahtjevnih, ali i iznimno uzbudljvih aktivnosti u stvaranju budućeg Centra izvrsnosti

Mala berba opreme na samom početku jeseni

Tri nova paketa opreme/instrumenata stigli su na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i svi su instrumenti spremni za rad. U Laboratorij za enzimsku

Ljeto je vrijeme za nabavu

U ljetnim je mjesecima, poslovično, većina procesa označena manjim ili većim ograničenjima brzine. Srećom, na putu prema ostvarenju cilja, uspostave Centra izvrsnosti

Još malo i…

Početkom srpnja, preciznije 2. srpnja 2021., provedba projekta CIuK proslavila je svoj treći rođendan! U burnom, uzbudljivom i uspješnom razdoblju na Kemijski

Close Menu