Laboratorij za spektrometriju masa

Laboratorij za spektrometriju masa opremljen je s dva spektrometra masa.  Jedan od spektrometara (hibridni spektrometar masa (kombinacija kvadrupola i Orbitrapa) koji je spregnut s nano UHPLC sustavom) namijenjen je biokemijskim i proteomskim istraživanjima (analizi bioloških makromolekula i njihovih kompleksnih smjesa; posttranslacijskih modifikacija i proteoma). Drugi je spektrometar masa Q-TOF instrument s LC/MS sustavom prikladan  za  analizu malih organskih molekula i njihovih smjesa.

Voditeljica laboratorija: prof. dr. sc. Nives Galić

Zamjenica: Marijana Pocrnić, mag. chem.

2D LC + Q-TOF MS s generatorom dušika
CroRIS
Spregnuti sustav nanoUHPLC-MS/MS visoke rezolucije
CroRIS
Close Menu