Laboratorij za spektrofotometriju

U Laboratoriju za spektrofotometriju predviđena je nabava dvosnopnog UV-VisNIR spektrofotometra visoke osjetljivosti (mjerenje iznimno visokih vrijednosti apsorbancije uz prigušenje intenziteta referentne zrake) s mogućnosti snimanja spektara u širokom rasponu valnih duljina (180 nm do 3300 nm) i razlučivanjem ispod 1 nm. Uređaj će također biti moguće provoditi mjerenja području pomoću optičkih kablova i sonde s varijabilnom duljinom optičkog puta. Dodatno, uređaj će se moći koristiti i za snimanje UV-Vis-NIR spektara krutih uzoraka.

Spektrofotometar će se koristit za termodinamička i kinetička  istraživanja  reakcija koje se zbivaju u otopinama te za kvantitativno određivanje kemijskih vrsta koje apsorbiraju u navedenom spektralnog području.  Dodatak za krutine omogućit će istraživanja kemijskih reakcija koje se zbivaju u čvrstom stanju.

Close Menu