Termodinamička i kinetička istraživanja kemijskih reakcija

Termodinamika i kinetika kemijskih i biokemijskih reakcija istraživat će se Laboratoriju za kalorimetriju, Laboratoriju za kemijsku kinetiku te Laboratoriju za enzimsku kinetiku.  Za tu je svrhu predviđena nabava nekoliko iznimno osjetljivih kalorimetara s malim volumenima ćelija  za istraživanja kemijskih reakcija u otopinama, suspenzijama te za određivanje entalpija otapanja. U Laboratoriju za kemijsku kinetiku nadogradit će se postojeći spektrometar zaustavljenog protoka, a u Laboratoriju za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju smjestit će se instrument s gašenim protokom namijenjen istraživanju kinetike enzimskih reakcija s radioneobilježenim spojevima.

Close Menu