Računalni centar Kemijskog odsjeka

Računalni centar Kemijskog odsjeka opremit će se “Single system image” (SSI) superračunalom za obavljanje složenih kvantno-kemijskih računa, koji zahtijevaju znatnu procesorsku snagu i količinu memorije s nasumičnim pristupom, te za provođenje simulacija molekulske dinamike pomoću grafičkih procesorskih jedinica koje ubrzavaju takve numeričke račune.

Predviđeni računalni resursi omogućit će simulacije velikih bioloških sustava te provedbu kvantno-kemijskih istraživanja složenijih molekula suvremenim komputacijskim metodama (primjerice (MP2–MP4, dvostruko hibridne DFT metode, “Coupled cluster” i “Quadratic configuration interaction”).

Računalni centar kemijskog odsjeka bit će opremljen i serverskim računalima te stolnim računalima jače procesorske snage za zahtjevniju i dugotrajnu obradu podataka.

Close Menu