Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina

Laboratorij je opremljen mikroskopom atomskih sila ((AFM)/ pretražnim tunelirajućim mikroskopom (STM)) s elektrokemijskim (EC-STM) načinom rada namijenjenom oslikavanju površina i međupovršina s atomskim razlučivanjem koji će moći pružiti informacije o lokalnoj elektronskoj strukturi proučavanih sustava. Lateralno razlučivanje instrumenta reda je veličine 1 Å, a vertikalno oko 0,1 Å. Instrument se može koristiti za  istraživanja međupovršina (primjerice karakterizaciju različitih nanostruktura, organiziranih slojeva organskih molekula adsorbiranih na površini,  proučavanje interakcija između adsorbiranih molekula te adsorbiranih molekula i površine, te istraživanja elektrokemijskih procesa kao što su adsorpcija, depozicija, korozija te praćenje redoks reakcija in-situ.Instrument je moguće koristiti i za istraživanja u otopinama (primjerice za proučavanje elektrokemijskih procesa).

Mikroskop atomskih sila (AFM)/ pretražni tunelirajući mikroskop (STM) s elektrokemijskim (EC-STM) modom rada
CroRIS
Close Menu