Razvoj metoda kvalitativne i kvantitativne kemijske analize

U Laboratoriju za atomsku analitičku spektrometriju, opremljenom masenim spektrometrom s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS), razvijat će se nove metode određivanja elemenata prisutnih u ultramikrotragovima u složenim uzorcima (primjerice hrani i prehrambenim proizvodima, biološkim, geološkim i arheološkim uzorcima, različitim materijalima i nanomaterijalima). Spregnutim spektroskopskim tehnikama (LC-NMR i LC-MS) u Laboratorijima za spektroskopiju NMR i masenu spektrometriju bit će omogućena kvalitativna i kvantitativna analiza složenih smjesa poput proizvoda farmaceutske, kemijske, prehrambene industrije te industrije nafte, što će uvelike unaprijediti suradnju djelatnika Kemijskog odsjeka s gospodarskim sektorom. Dodatno, razvijat će se i primjenjivati procesne analitičke tehnike.

Close Menu