Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju

U laboratoriju za vibracijsku spektroskopiju nalazi se  disperzivni Ramanov spektrometar s konfokalnim optičkim mikroskopom s dva okulara, objektivima različitih povećanja i automatiziranim xyz postoljem.  Instrument je opremljen laserima valnih duljina 785 i 532 nm termo-električki hlađenim CCD detektorom te sondom i optičkim vlaknima kojima se sonda spaja sa spektrometrom.

Ramanov spektrometar/mikroskop koristi se za strukturnu karakterizaciju novosintetiziranih spojeva i pripravljenih materijala, spektroskopsku analizu složenih sustava te praćenje kemijskih reakcija, međumolekulskih interakcija i ravnoteža između molekulskih oblika u čvrstom stanju i u otopini. Instrumentacija omogućava i primjenu površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS); suvremene tehnike vibracijske spektroskopije, koja omogućava osjetljivu strukturnu detekciju molekula u blizini metalnih nanostrukturiranih supstrata. Uz sintetske materijale, opremom je moguće detaljno istraživati i realne uzorke, primjerice kristale i minerale, papir i bojila, tekstil i vlakna, stanice i tkiva, pigmente, veziva i umjetničke slike, arheološke uzorke, ljekovite  i farmaceutske pripravke.

Ramanov spektrometar / mikroskop (laseri 785 i 532 nm)
CroRIS
Close Menu