Strukturna i spektroskopska istraživanja spojeva i materijala

Strukturna, termička i spektroskopska karakterizaciju kemijskih spojeva i materijala provodit će se u nekoliko laboratorija Centra. Vrhunsku razinu strukturnih istraživanja omogućit će difraktometri za jedinične kristale i praškaste uzorke, spektrometar NMR (600 MHz) za istraživanje krutina i otopina, Ramanov spektrometar s mikroskopom, UV/Vis spektrofotometar, spektrometar masa za jednostavnije molekule (2D-LC-MS) i biomakromolekule te spektrometar masa za elementnu analizu (ICP-MS). Detaljan uvid u termičku stabilnost spojeva i materijala, kao i pretvorbe u koje su uključeni, omogućit će osjetljivi razlikovni pretražni kalorimetri (DSC i sustav DSC mikroskopije) te vezani sustav termogravimetrijskog analizatora i IR spektrometra.  Konačno, karakterizaciju koloida i makromolekula omogućit će instrumentacija za istraživanje veličine čestica (SLS i DLS) kao i ona za elektrokinetička istraživanja.

Close Menu