Laboratorij za spektroskopiju NMR

Laboratorij za spektroskopiju NMR posjeduje spektrometar visoke rezolucije od 600 MHz opremljen s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju, čime su unaprijeđene mogućnosti i opseg istraživanja spektroskopijom NMR u Republici Hrvatskoj. Spektrometar je prikladan i za istraživanja u otopini ( 1H i 19F, 15N do 31P jezgre) u širokom  temperaturnom intervalu približno ‒150 do +150 ºC te opremljen dodatkom za snimanja 3D eksperimenata u temperaturnom rasponu od ‒40 do +80 ºC. Jako magnetno polje spektrometra osigurava bolju osjetljivost i rezoluciju NMR spektara što omogućava strukturnu analizu složenijih molekula poput polipeptida i biomolekula.

Spektrometar NMR od 600 MHz s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju
CroRIS
Close Menu