Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

Laboratorija za rentgensku strukturnu analizu opremit će se instrumentacijom za određivanje strukture organskih i anorganskih materijala na temelju difrakcije rentgenskoga zračenja na jediničnim kristalima i polikristalnim uzorcima. Oprema uključuje rentgenski difraktometar za jedinične kristale te pripadni sustav za mjerenja pri niskim temperaturama i dvije izvedbe rentgenskog difraktometra za polikristalne uzorke (napredna konfiguracije i osnovna Bragg-Brentano geometrijea). Dodatno, planirana je i nabava robota za kristalizaciju te stereomikroskopa s dodatkom za polarizaciju i fluorescenciju.

Close Menu