Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu opremljen je instrumentacijom za određivanje strukture organskih i anorganskih materijala na temelju difrakcije rentgenskog zračenja na jediničnim kristalima i polikristalnim uzorcima. Oprema uključuje rentgenski difraktometar za jedinične kristale te pripadni sustav za mjerenja pri niskim temperaturama i dvije izvedbe rentgenskog difraktometra za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija i osnovna Bragg-Brentano geometrijea). Laboratorij je opremljen i robotom za kristalizaciju te stereomikroskopom s dodatkom za polarizaciju i fluorescenciju.

Rentgenski difraktometar za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja
CroRIS
Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (osnovna Bragg-Brentano geometrija)
CroRIS
Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija)
CroRIS
Robot za kristalizaciju
CroRIS
Stereomikroskop s dodatkom za polarizaciju i fluorescenciju
CroRIS
Close Menu