Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju

Laboratorij će biti opremljen spektrometrom masa koji za kvalitativnu i kvantitativnu analizu elemenata u složenim uzorcima koristi induktivno spregnutu plazmu, što  će omogućiti elementnu analizu složenih uzoraka i pri iznimno niskom zastupljenost elemenata (tzv. ultra-tragovima). Uz navedeni instrument za analizu čvrstih, neobrađenih uzoraka, koristit će se komplementarni uređaj- spektrometar rentgenske fluorescencije energijskom disperzijom.

Istraživanja koja će se provoditi u okviru Laboratorija analitičku atomsku spektometriju bit će u prvom redu posvećena razvoju metoda za elementno profiliranje realnih uzoraka (primjerice različitih materijala, geoloških i bioloških uzoraka). Pored navedenog, instrumentacija će se koristiti i za rutinske elementne analize.

Close Menu