Laboratorij za kemijsku kinetiku

Laboratorij za  kemijsku kinetiku opremljen je spektrofotometrom zaustavljenog protoka za kinetička istraživanja brzih reakcija u otopinama čija je osnovna konfiguracija nadograđena detektorom koji omogućava mjerenja apsorbancije pri više valnih duljina, dodatkom za  miješanje do više različitih otopina (najviše četiri),  izvorom zračenja za proučavanje kemijskih reakcija u dalekom UV spektralnom području, te izvorom za pobudu fluorescencije.

Spektrofotometar zaustavljenog protoka
CroRIS
Close Menu