Laboratorij za kemijsku kinetiku

Laboratorij za  kemijsku kinetiku opremljen je spektrofotometrom zaustavljenog protoka za kinetička istraživanja brzih reakcija, u otopinama čija će se osnovna konfiguracija nadograditi detektorom koji omogućuje mjerenja apsorbancije pri više valnih duljina, dodatkom za  miješanje do više različitih otopina (najviše četiri),  izvorom zračenja za proučavanje kemijskih reakcija u dalekom UV spektralnom području, te izvorom za pobudu fluorescencije.

Close Menu