Razvoj procesnih analitičkih metoda

Suvremeni život nemoguće je zamisliti bez proizvoda kemijske, farmaceutske, prehrambene industrije  i industrije nafte, te proizvoda srodnih industrijskih grana. Njihov razvoj temelji se na primijenjenim i fundamentalnim istraživanjima iz područja kemije. Dodatno, srodna područja znanosti poput biomedicine i biotehnologije uvelike se oslanjaju na kemiju.

Projekt CIuK podrazumijeva opremanje čitavog Kemijskog odsjeka najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom uspostavom petnaest tematskih laboratorija te Računalnog centra. Sukladno navedenom, istraživanja koja će se provoditi obuhvaćaju fundamentalna, te primijenjena istraživanja iz svih relevantnih područja kemije:

 

  • Dizajn i sinteza funkcionalnih organskih i anorganskih spojeva
  • Strukturna i spektroskopska istraživanja spojeva i materijala
  • Termodinamička i kinetička istraživanja kemijskih reakcija
  • Istraživanja iz područja računalne i teorijska kemije
  • Razvoj metoda kvalitativne i kvantitativne kemijske analize
  • Razvoj procesnih analitičkih metoda
  • Biokemijska istraživanja

 

Realizacijom projekta CIuK Kemijski odsjek PMF-a približit će se znanstveno-istraživačkim standardima ustanova iz razvijenijih zemalja Europske unije, ali i zadržati vodeću ulogu u istraživanjima is područja kemije u Republici Hrvatskoj. Uzevši u obzir interesa istraživača iz Hrvatske i inozemstva za korištenje  predložene opreme, Kemijski odsjek PMF-a ima ambiciju postati regionalni centar izvrsnosti za istraživanja iz područja kemije. To unaprijediti i osnažiti postojeća znanstvena suradnja djelatnika Kemijskog odsjeka s mnogobrojnim partnerskim ustanovama.

Nabava istraživačke opreme znatno će podići razinu obrazovne djelatnosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Naime, studenti će za istraživački rad, koji je sastavni dio njihova školovanja na diplomskom studiju, imati priliku koristiti suvremenu znanstvenu opremu. Na taj će način steći znanja i vještine potrebne za rad u okviru struke.

Centar izvrsnosti u kemiji omogućit će  i nastavak uspješne suradnje Kemijskog odsjeka s gospodarskim i javnim sektorom.  Treba istaknuti da su nakon uvrštavanja projekta CIuK  na indikativnu listu već  potpisani novi ugovori o partnerstvu s predstavnicima gospodarskog sektora te pokrenuti novi stručni projekti.

Close Menu