Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju

Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju opremljen je vezanim sustavom termogravimetrijskog (TG) analizatora i FT-IR spektrometra (TG-IR sustav), razlikovnim pretražni kalorimetrom (eng. differential scanning calorimeter; DSC) te vezanim sustavom razlikovnog pretražnog kalorimetra. Pored navedenih uređaja u laboratoriju je za karakterizaciju krutina na raspolaganju FT-IR spektrometar namijenjen spektralnim istraživanjima srednjem i dalekom infracrvenom području te vaga za mjerenje magnetske susceptibilnosti krutina.          

Navedena oprema omogućava ispitivanje termičke stabilnosti (fazne transformacije, razlaganje) organskih i anorganskih  spojeva i materijala, te složenih uzoraka u čvrstom stanju (različiti materijali i proizvodi kemijske, farmaceutske, prehrambene industrije).

Voditeljica laboratorija: prof. dr. sc. Mirta Rubčić

Zamjenica: prof. dr. sc. Željka Soldin

Spregnuti TG-IR sustav
CroRIS
Razlikovni pretražni kalorimetar i odgovarajući sustav za hlađenje te preša za zatvaranje kapsula
CroRIS
Spregnuti sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije)
CroRIS
Hidraulička preša za pripravu KBr pastila
CroRIS
Mikrovaga
CroRIS
Close Menu