Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju

Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju bit će opremljen vezanim sustavom termogravimetrijskog (TG) analizatora i FT-IR spektrometra (TG-IR sustav), razlikovnim pretražni kalorimetrom (eng. differential scanning calorimeter; DSC) te vezanim sustavom razlikovnog pretražnog kalorimetra. Pored navedenih uređaja u laboratoriju će za karaterizaciju krutina biti na raspolaganju FT-IR spektrometar namijenjen spektralnim istraživanjima srednjem i dalekom infracrvenom području te vaga za mjerenje magnetske susceptibilnosti krutina.          

Navedena oprema omogućit će ispitivanje termičke stabilnosti (fazne transformacije, razlaganje) organskih i anorganskih  spojeva i materijala, te složenih uzoraka u čvrstom stanju (različiti materijali i proizvodi kemijske, farmacetske, prehrambene industrije).

Close Menu