Travanjski “pljuskovi” novih instrumenata i opreme

Facebook
Twitter

Početak proljeća odnosno mjesec travanj obilježeni su s dva važna momenta za projet CIuK. 16. travnja potpisan je Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno produljeno je trajanje provedbe projekta do listopada 2021. što će osigurati ostvarenje svih zadanih ciljeva. Osim toga, travanj će ostati upamćen i kao mjesec u kojem naprosto pljušte novi instrumenti i oprema!

U Laboratorij za za analitičku atomsku spektrometriju “kapnula” su tijekom travnja dva nova i vrijedna instrumenta, mlin za realne uzorke i spektrometar rentgenske fluorescencije uz disperziju energije (EDXRF). Mlin za realne uzorke služit će za prethodnu obradu različitih vrsta uzoraka kao što su biljna i životinjska tkiva, kosti, kosa, sjemenke, korijenje, lišće. Mlin je također iznimno efikasan pri homogeniziranju uzoraka kao što su plastika, polimeri, farmaceutici, hrana te elektronički otpad.

Spektrometar rentgenske fluorescencije s energijskom disperzijom (EDXRF) omogućava kvantifikaciju širokog spektra glavnih elemenata i elemenata u tragovima u različitim vrstama uzoraka poput amorfnih krutina, granula, praškastih uzoraka, tankih filmova i tekućina. Njegovom se primjenom pojednostavnjuje elementna analiza, pa je u velikoj mjeri primjenjiv u području forenzike, prehrambene i farmaceutske industrije, rudarstva i metalurgije.

Laboratorij za kemijsku kinetiku dočekao je pak nadogradnju spektrofotometra zaustavljenog protoka koja će omogućiti proučavanje kinetike većeg broja reakcija, primjerice reakcija u kojima jedan ili više sudionika fluoresciraju ili reakcija čiji sudionici apsorbiraju elektromagnetsko zračenje u dalekom UV području. Zahvaljujući nadograđenoj konfiguraciji, istraživanja kinetike kemijskih reakcija pri većem broju valnih duljina omogućit će pouzdanije i brže određivanje odgovarajućih kinetičkih parametara.

U Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju stigao je uređaj za vizualizaciju molekula u gelu i western analizu (CCD kamera). Ovaj svestrani sustav omogućava vizualizaciju, identifikaciju i kvantizaciju biomakromolekula koje su razdvojene gel-elektroforezom što je važno u kontroli kvalitete svih koraka u postupku pripreme i pročišćavanja biomakromolekula, prvenstveno proteina i nukleinskih kiselina (DNA, RNA). Za potrebe kvantizacije ekspresije endogenih i rekombinantnih proteina, ovaj sustav osigurava i izuzetno brzu provedbu western eksperimenata.

Novi robot za kristalizaciju upotpunio je popis opreme Laboratorija za rentgensku strukturnu analizu. Robot za kristalizaciju bioloških makromolekula omogućava kristalizaciju u sjedećoj i visećoj kapi kao i “microbatch” pretraživanje uvjeta i optimizaciju kristalizacije. U odnosu na ručno postavljanje kristalizacijskih otopina robot značajno ubrzava postupak, ekološki je prihvatljiviji. Novi robot sigurava pretraživanje znatno više uvjeta te time povećava vjerojatnost dobivanja jediničnih kristala dobre difrakcijske kvalitete.

Vaga za mjerenje magnetske susceptibilnosti od travnja je sastavni dio Laboratorija za analizu materijala u čvrstom stanju. Uređaj će se koristiti za mjerenje magnetskih svojstava plinovitih, tekućih i krutih uzoraka. Uređaj je visoke osjetljivosti i prenosiv. Ovu je opremu moguće koristiti i za analitička laboratorijska mjerenja, ali i za industrijske procese proizvodnje i osiguranja kvalitete proizvoda. Također, koristi se i za ispitivanje magnetskih svojstava koordinacijskih spojeva, pri istraživanju produkata kemijskih reakcija na mikroskali u kontroliranom uvjetima, analizi arheoloških iskopina, određivanju oksidacijskog stanja željeza u hemoglobinu kao i u kontroli kvalitete pri proizvodnji supravodiča. U samom laboratoriju, uređaj će se primjenjivati za izučavanje magnetskih svojstava koordinacijskih spojeva.

Na kraju dugog popisa nalaze se ništa manje vrijedna osobna računala (ukupno njih 40) koja će upotpuniti Računalni centar Kemijskog odsjeka. Nova stolna računala koristit će se u zahtjevnijoj obradi podataka dobivenih u sklopu znanstveno-istraživačkih aktivnosti Odsjeka.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Mala berba opreme na samom početku jeseni

Tri nova paketa opreme/instrumenata stigli su na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i svi su instrumenti spremni za rad. U Laboratorij za enzimsku

Ljeto je vrijeme za nabavu

U ljetnim je mjesecima, poslovično, većina procesa označena manjim ili većim ograničenjima brzine. Srećom, na putu prema ostvarenju cilja, uspostave Centra izvrsnosti

Još malo i…

Početkom srpnja, preciznije 2. srpnja 2021., provedba projekta CIuK proslavila je svoj treći rođendan! U burnom, uzbudljivom i uspješnom razdoblju na Kemijski

Čista “desetka” za CIuK!

Nakon isporuka i instalacija novih instrumenata i opreme u lipnju, deset laboratorija osnovanih u okviru Centra izvrsnosti u kemiji u potpunosti je

Dražesni instrumenti svibanjski

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK polako se privodi kraju, ali na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i dalje pristižu novi i

Treća sreća

Nakon tri dugotrajna i zahtjevna postupka nabave, na Kemijski odsjek stigao je napokon i treći rendgenski difraktometar – treća sreća u punom

Male stvari od velikog značaja

U sam smiraj 2020. godine na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta stigao je i novi, napredni sustav za potenciometrijska mjerenja. Sustav smješten u

Baš super, stiglo je i superračunalo!

Nekako baš u vrijeme darivanja, na Kemijski odsjek stiglo je i dugo očekivano superračunalo! Zamišljeno kao modularni sustav sastavljen od računalnih i

Close Menu