Listopad velike vrijednosti!

Facebook
Twitter

Kad bi kakav povjesničar ispisivao stranice povijesti nastajanja Centra izvrsnosti u kemiji, listopad 2020. godine ostao bi u tom ljetopisu zabilježen velikim i zlatnim slovima. Tijekom tog čas šarenog, čas sivog mjeseca jeseni, na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta stigla su dva nova serverska računala, spregnuti sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije), Ramanov spektrometar/mikroskop te, barem prema svojoj financijskoj težini, druga najveća zvijezda ovog velikog infrastrukturnog projekta, spregnuti sustav nanoUHPLC-MS/MS visoke rezolucije.

Nova serverska računala zamijenila su dotrajale servere Kemijskog odsjela koji su služili za prikazivanje internetskih stranica Kemijskog odsjeka te za uslugu e-pošte. Novi i moderni serveri dio su budućeg Računalnog centra, a koristit će se za normalno izvođenje nužnih servisa na Kemijskom odsjeku te za unaprjeđenje informatičkih usluga koje će uz zaposlenike moći koristiti i studenti.

Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju od listopada 2020. može se pohvaliti spregnutim sustavom razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije). Sustav je namijenjen detaljnom istraživanju procesa tijekom kontroliranog zagrijavanja/hlađenja materijala u atmosferi odgovarajućeg plina. Ovaj sustav omogućuje vizualno pregledavanje uzorka i praćenje promjena koje se zbivaju pri zagrijavanju, što je primjenjivo u istraživanju i razvoju različitih vrsta materijala i koristi se u područjima kemije, geologije i fizike pa sve do industrijske proizvodnje lijekova i hrane.

Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju, spregnuti sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i kamere (sustav DSC-mikroskopije)

Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju opremljen je pak kompaktnom izvedbom sprege disperzivnog Ramanovog spektrometra i konfokalnog optičkog mikroskopa. Ramanov spektrometar opremljen je laserima valnih duljina 785 i 532 nm te termo-električki hlađenim CCD detektorom, a njegov mikroskop čine dva okulara, objektivi različitih povećanja i automatizirano xyz postolje. Oprema uključuje i sondu te optička vlakna kojima se sonda spaja sa spektrometrom. Napredna oprema doprinijet će razvoju površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS), suvremene tehnike vibracijske spektroskopije (koja omogućava osjetljivu strukturnu detekciju molekula u blizini metalnih nanostrukturiranih supstrata), a koja se na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvija u svrhu primjene pri otkrivanju interakcija i strukture kompleksa malih, potencijalno biološki aktivnih organskih molekula s biomakromolekulama.

Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju, Ramanov spektrometar/mikroskop (laseri 785 i 532 nm)

U Laboratorij za spektrometriju masa, pored već nabavljenog 2D LC + Q-TOF MS sa generatorom dušika, smješten je još jedan gigant CIuKa – spregnuti sustav nanoUHPLC-MS/MS visoke rezolucije. Sustav je namijenjen biokemijskim i proteomskim istraživanjima te prilagođen naprednoj analizi bioloških makromolekula, njihovih kompleksnih smjesa, posttranslacijskih modifikacija i proteoma. Koristit će se za svakodnevnu i rutinsku identifikaciju i analizu proteina i peptida, ali i za analizu kompleksnijih smjesa biomakromolekula (poput proteoma).

Laboratorij za za spektrometriju masa, spregnuti sustav nanoUHPLC-MS/MS visoke rezolucije

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Još malo i…

Početkom srpnja, preciznije 2. srpnja 2021., provedba projekta CIuK proslavila je svoj treći rođendan! U burnom, uzbudljivom i uspješnom razdoblju na Kemijski

Čista “desetka” za CIuK!

Nakon isporuka i instalacija novih instrumenata i opreme u lipnju, deset laboratorija osnovanih u okviru Centra izvrsnosti u kemiji u potpunosti je

Dražesni instrumenti svibanjski

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK polako se privodi kraju, ali na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i dalje pristižu novi i

Treća sreća

Nakon tri dugotrajna i zahtjevna postupka nabave, na Kemijski odsjek stigao je napokon i treći rendgenski difraktometar – treća sreća u punom

Male stvari od velikog značaja

U sam smiraj 2020. godine na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta stigao je i novi, napredni sustav za potenciometrijska mjerenja. Sustav smješten u

Baš super, stiglo je i superračunalo!

Nekako baš u vrijeme darivanja, na Kemijski odsjek stiglo je i dugo očekivano superračunalo! Zamišljeno kao modularni sustav sastavljen od računalnih i

Slatke muke CIuK-a

Mjesec studeni protekao je u atmosferi prividnog zatišja pred završne korake provedbe iznimno značajnog infrastrukturnog projekta koji prethode konačnom cilju – uspostavi

Close Menu