Vrijeme za… spektrofotometre!

Facebook
Twitter

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš i ne vrijedi – barem ne kad su posrijedi novi instrumenti i oprema! Upravo u drugoj polovici srpnja, na Zavod za biokemiju, u Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, stigao je UV/VIS spektrofotometar VWR UV-1600PC, a Zavod za fizikalnu kemiju odnosno njegov Laboratorij za spektrofotometriju, može se pohvaliti novim spektrofotometrom AT Cary 5000.

Iako je UV-VIS spektrofotometar jednostavne izvedbe te namijenjen rutinskoj upotrebi, ovaj je uređaj neizostavan dio opreme u svakodnevnom radu biokemijskog laboratorija. Koristi se za određivanje koncentracije proteina i nukleinskih kiselina, praćenje enzimski kataliziranih reakcija i mjerenje optičke gustoće suspenzije stanica.

Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, UV/Vis spektrofotometssr VWR UV-1600PC

U Laboratoriju za spektrofotometriju novim će uređajem biti moguće provoditi mjerenja području pomoću optičkih kablova i sonde s varijabilnom duljinom optičkog puta. Također, uređaj će se koristiti i za snimanje UV-VIS-NIR spektara krutih uzoraka. Sam spektrofotometar će se koristiti i za termodinamička i kinetička istraživanja reakcija koje se zbivaju u otopinama te za kvantitativno određivanje kemijskih vrsta koje apsorbiraju u navedenom spektralnog području. Zajedno sa dodatnom za krutine, omogućit će istraživanja kemijskih reakcija koje se zbivaju u čvrstom stanju za što na Kemijskom odsjeku postoji naročiti interes. Nova oprema u velikom dijelu koristit će se i za izradu diplomskih radova i doktorskih disertacija, čime će značajno doprinijeti i obrazovanju i stručnom usavršavanju mladih istraživača. Novi instrument Laboratorija za spektrofotometriju važan je i za nastavak dosadašnje uspješne suradnje s predstavnicima farmaceutske industrije, ali isto tako i za ostvarenje novih projekata Kemijskog odsjeka.

Laboratorij za spektrofotometriju, spektrofotometar Agilent Technologies Cary 5000

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Close Menu