Vrijeme za… spektrofotometre!

Facebook
Twitter

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš i ne vrijedi – barem ne kad su posrijedi novi instrumenti i oprema! Upravo u drugoj polovici srpnja, na Zavod za biokemiju, u Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, stigao je UV/VIS spektrofotometar VWR UV-1600PC, a Zavod za fizikalnu kemiju odnosno njegov Laboratorij za spektrofotometriju, može se pohvaliti novim spektrofotometrom AT Cary 5000.

Iako je UV-VIS spektrofotometar jednostavne izvedbe te namijenjen rutinskoj upotrebi, ovaj je uređaj neizostavan dio opreme u svakodnevnom radu biokemijskog laboratorija. Koristi se za određivanje koncentracije proteina i nukleinskih kiselina, praćenje enzimski kataliziranih reakcija i mjerenje optičke gustoće suspenzije stanica.

Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, UV/Vis spektrofotometssr VWR UV-1600PC

U Laboratoriju za spektrofotometriju novim će uređajem biti moguće provoditi mjerenja području pomoću optičkih kablova i sonde s varijabilnom duljinom optičkog puta. Također, uređaj će se koristiti i za snimanje UV-VIS-NIR spektara krutih uzoraka. Sam spektrofotometar će se koristiti i za termodinamička i kinetička istraživanja reakcija koje se zbivaju u otopinama te za kvantitativno određivanje kemijskih vrsta koje apsorbiraju u navedenom spektralnog području. Zajedno sa dodatnom za krutine, omogućit će istraživanja kemijskih reakcija koje se zbivaju u čvrstom stanju za što na Kemijskom odsjeku postoji naročiti interes. Nova oprema u velikom dijelu koristit će se i za izradu diplomskih radova i doktorskih disertacija, čime će značajno doprinijeti i obrazovanju i stručnom usavršavanju mladih istraživača. Novi instrument Laboratorija za spektrofotometriju važan je i za nastavak dosadašnje uspješne suradnje s predstavnicima farmaceutske industrije, ali isto tako i za ostvarenje novih projekata Kemijskog odsjeka.

Laboratorij za spektrofotometriju, spektrofotometar Agilent Technologies Cary 5000

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Priprema, pozor… Listopad!

Mjesec je rujan, u sklopu projekta CIuK, protekao ponajviše u ozračju priprema za prinove… Naime, isporuke više instrumenata odnosno instalacije raznih novih

Val ljetnih ugovora

Usprkos činjenici da je mjesec kolovoz apsolutni kralj godišnjih odmora tijekom kojeg utihnu poslovično živahni hodnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, projekt CIuK nije mirovao…

Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Close Menu