Vrijeme za… spektrofotometre!

Facebook
Twitter

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš i ne vrijedi – barem ne kad su posrijedi novi instrumenti i oprema! Upravo u drugoj polovici srpnja, na Zavod za biokemiju, u Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, stigao je UV/VIS spektrofotometar VWR UV-1600PC, a Zavod za fizikalnu kemiju odnosno njegov Laboratorij za spektrofotometriju, može se pohvaliti novim spektrofotometrom AT Cary 5000.

Iako je UV-VIS spektrofotometar jednostavne izvedbe te namijenjen rutinskoj upotrebi, ovaj je uređaj neizostavan dio opreme u svakodnevnom radu biokemijskog laboratorija. Koristi se za određivanje koncentracije proteina i nukleinskih kiselina, praćenje enzimski kataliziranih reakcija i mjerenje optičke gustoće suspenzije stanica.

Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, UV/Vis spektrofotometssr VWR UV-1600PC

U Laboratoriju za spektrofotometriju novim će uređajem biti moguće provoditi mjerenja području pomoću optičkih kablova i sonde s varijabilnom duljinom optičkog puta. Također, uređaj će se koristiti i za snimanje UV-VIS-NIR spektara krutih uzoraka. Sam spektrofotometar će se koristiti i za termodinamička i kinetička istraživanja reakcija koje se zbivaju u otopinama te za kvantitativno određivanje kemijskih vrsta koje apsorbiraju u navedenom spektralnog području. Zajedno sa dodatnom za krutine, omogućit će istraživanja kemijskih reakcija koje se zbivaju u čvrstom stanju za što na Kemijskom odsjeku postoji naročiti interes. Nova oprema u velikom dijelu koristit će se i za izradu diplomskih radova i doktorskih disertacija, čime će značajno doprinijeti i obrazovanju i stručnom usavršavanju mladih istraživača. Novi instrument Laboratorija za spektrofotometriju važan je i za nastavak dosadašnje uspješne suradnje s predstavnicima farmaceutske industrije, ali isto tako i za ostvarenje novih projekata Kemijskog odsjeka.

Laboratorij za spektrofotometriju, spektrofotometar Agilent Technologies Cary 5000

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Galerija izvrsnosti u kemiji

U sam smiraj 2021. godine i manje od dva mjeseca koji nas dijele od realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji, donosimo vam

Karika koja (ne) nedostaje

Centru izvrsnosti u kemiji nedostaje još samo jedan komad opreme, ali vrijeme čekanja bliži se kraju! Prema posljednjim informacijama, spremnik za tekući

Svi su instrumenti vrijedni…

…samo su neki skuplji od drugih. Nakon više od tri godine zahtjevnih, ali i iznimno uzbudljvih aktivnosti u stvaranju budućeg Centra izvrsnosti

Mala berba opreme na samom početku jeseni

Tri nova paketa opreme/instrumenata stigli su na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i svi su instrumenti spremni za rad. U Laboratorij za enzimsku

Ljeto je vrijeme za nabavu

U ljetnim je mjesecima, poslovično, većina procesa označena manjim ili većim ograničenjima brzine. Srećom, na putu prema ostvarenju cilja, uspostave Centra izvrsnosti

Još malo i…

Početkom srpnja, preciznije 2. srpnja 2021., provedba projekta CIuK proslavila je svoj treći rođendan! U burnom, uzbudljivom i uspješnom razdoblju na Kemijski

Close Menu