Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Facebook
Twitter
Spektrometar NMR 600 MHz s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju, Laboratorij za spektroskopiju NMR

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta koji su postali dijelom znanstveno-istraživačkih kapaciteta novouspostavljenih laboratorija Kemijskog odsjeka.

Prvi je uređaj visoke rezolucije za spektroskopiju NMR od 600 MHz kojim se proširuju mogućnosti i opseg istraživanja unutar Laboratorija za spektroskopiju NMR. NMR spektroskopija jedna je od najzastupljenijih i najučinkovitijih spektroskopskih metoda koja se koristi za identifikaciju i strukturnu analizu molekula, kao i za izučavanje dinamičkih procesa u otopini u kojima te molekule sudjeluju. Spektrometar nabavljen u okviru projekta CIuK omogućuje snimanje spektara tekućih i čvrstih uzoraka te bioloških uzoraka (proteini, DNA, RNA), a po svojim karakteristikama koje uključuju i tzv. krio-tehnologiju, najosjetljiviji je uređaj takve vrste u regiji. On će se koristiti za potrebe znanstvenika i znanstvenica Kemijskog odsjeka, a bit će dostupan i ostalim znanstvenicima i znanstvenicama iz područja prirodnih znanosti u Hrvatskoj i regiji.

U okviru Laboratorija za rentgensku strukturnu analizu, projektom CIuK predviđena je bila nabava suvremene znanstveno-istraživačke opreme koja će omogućiti određivanje strukture organskih i anorganskih materijala na temelju podataka difrakcije rentgenskoga zračenja na jediničnim kristalima i polikristalnim uzorcima. Nakon rentgenskog difraktometra za polikristalne uzorke osnovne Bragg-Brentano geometrije koji omogućuje brzu i pouzdanu analizu krutih (u prvom redu kristalnih) uzoraka, u Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu postavljen je i rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija) na kojem se može određivati kristalna struktura materijala. Ovakav tip instrumenta koji omogućuje primjenu tri analitičke metode (rentgenska difrakcija (XRD), rentgenska reflektancija (XRR) te raspršenje rentgenskih zraka kod malog kuta (SAXS)) te prikupljanje podataka visoke kvalitete na temelju kojih je moguće odrediti strukturu materijala u čvrstome stanju, do sada nije postojao na Kemijskom odsjeku PMF-a.

Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija), Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

Tijek opremanja laboratorija u okviru projekta Centar izvrsnosti u kemiji možete pogledati ovdje!

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Galerija izvrsnosti u kemiji

U sam smiraj 2021. godine i manje od dva mjeseca koji nas dijele od realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji, donosimo vam

Karika koja (ne) nedostaje

Centru izvrsnosti u kemiji nedostaje još samo jedan komad opreme, ali vrijeme čekanja bliži se kraju! Prema posljednjim informacijama, spremnik za tekući

Svi su instrumenti vrijedni…

…samo su neki skuplji od drugih. Nakon više od tri godine zahtjevnih, ali i iznimno uzbudljvih aktivnosti u stvaranju budućeg Centra izvrsnosti

Mala berba opreme na samom početku jeseni

Tri nova paketa opreme/instrumenata stigli su na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i svi su instrumenti spremni za rad. U Laboratorij za enzimsku

Ljeto je vrijeme za nabavu

U ljetnim je mjesecima, poslovično, većina procesa označena manjim ili većim ograničenjima brzine. Srećom, na putu prema ostvarenju cilja, uspostave Centra izvrsnosti

Još malo i…

Početkom srpnja, preciznije 2. srpnja 2021., provedba projekta CIuK proslavila je svoj treći rođendan! U burnom, uzbudljivom i uspješnom razdoblju na Kemijski

Close Menu