Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Facebook
Twitter
Spektrometar NMR 600 MHz s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju, Laboratorij za spektroskopiju NMR

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta koji su postali dijelom znanstveno-istraživačkih kapaciteta novouspostavljenih laboratorija Kemijskog odsjeka.

Prvi je uređaj visoke rezolucije za spektroskopiju NMR od 600 MHz kojim se proširuju mogućnosti i opseg istraživanja unutar Laboratorija za spektroskopiju NMR. NMR spektroskopija jedna je od najzastupljenijih i najučinkovitijih spektroskopskih metoda koja se koristi za identifikaciju i strukturnu analizu molekula, kao i za izučavanje dinamičkih procesa u otopini u kojima te molekule sudjeluju. Spektrometar nabavljen u okviru projekta CIuK omogućuje snimanje spektara tekućih i čvrstih uzoraka te bioloških uzoraka (proteini, DNA, RNA), a po svojim karakteristikama koje uključuju i tzv. krio-tehnologiju, najosjetljiviji je uređaj takve vrste u regiji. On će se koristiti za potrebe znanstvenika i znanstvenica Kemijskog odsjeka, a bit će dostupan i ostalim znanstvenicima i znanstvenicama iz područja prirodnih znanosti u Hrvatskoj i regiji.

U okviru Laboratorija za rentgensku strukturnu analizu, projektom CIuK predviđena je bila nabava suvremene znanstveno-istraživačke opreme koja će omogućiti određivanje strukture organskih i anorganskih materijala na temelju podataka difrakcije rentgenskoga zračenja na jediničnim kristalima i polikristalnim uzorcima. Nakon rentgenskog difraktometra za polikristalne uzorke osnovne Bragg-Brentano geometrije koji omogućuje brzu i pouzdanu analizu krutih (u prvom redu kristalnih) uzoraka, u Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu postavljen je i rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija) na kojem se može određivati kristalna struktura materijala. Ovakav tip instrumenta koji omogućuje primjenu tri analitičke metode (rentgenska difrakcija (XRD), rentgenska reflektancija (XRR) te raspršenje rentgenskih zraka kod malog kuta (SAXS)) te prikupljanje podataka visoke kvalitete na temelju kojih je moguće odrediti strukturu materijala u čvrstome stanju, do sada nije postojao na Kemijskom odsjeku PMF-a.

Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija), Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

Tijek opremanja laboratorija u okviru projekta Centar izvrsnosti u kemiji možete pogledati ovdje!

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Vrijeme za… spektrofotometre!

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Close Menu