Uzbudljivo proljeće Centra izvrsnosti u kemiji

Facebook
Twitter

Odlučno, aktiviranjem svih raspoloživih resursa, ali i oprezno, uz poduzimanje svih mogućih mjera zaštite koje nalaže situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa, nastavlja se opremanje laboratorija novom znanstveno-istraživačkom opremom odnosno realizacija projekta Centar izvrsnosti u kemiji.

Tijekom mjeseca travnja, novouspostavljeni Laboratorij za primijenjenu sintezu I u sklopu Zavoda za organsku kemiju može se pohvaliti s dva nova instrumenta – mikrovalnim reaktorom i preparativnim/semipreparativnim HPLC sistemom s DAD+FLD+ELSD detektorima. Mikrovalni će se reaktor koristiti kao alternativa klasičnim načinima zagrijavanja u primijenjenoj sintezi s ciljem povećanja brzina reakcija, prinosa reakcija te priprave čišćih produkata. Preparativni/semipreparativni HPLC sistem s DAD+FLD+ELSD detektorima koristit će se pak za razdvajanje komponenti iz smjese na osnovi kemijskih interakcija između tvari koja se analizira i stacionarne faze u stupcu.

Također, u novom Laboratoriju za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju u sklopu Zavoda za biokemiju, od mjeseca se travnja nalaze još dva nova instrumenta, a riječ je o uređaju za kvantitativni PCR i sustavu za ultra visokoučinkovitu tekućinsku kromatografiju (UHPLC). Uređajem za kvantitativni PCR pratit će se kvantizacija ekspresije nukleinskih kiselina dok će sustav za ultra visokoučinkovitu tekućinsku kromatografiju (UHPLC) služiti praćenje enzimske kinetike bez upotrebe radioizotopno obilježenih spojeva.

Uređaj za kvantitativni PCR, QuantStudio 5

Sve u svemu, nabavom nove znanstveno-istraživačke opreme nadopunit će se postojeća tehnološka rješenja na Zavodu za biokemiju što će omogućiti pripremu materijala za biokemijska istraživanja najvišeg stupnja čistoće i kakvoće, u dovoljno velikoj količini i za najzahtjevnije biofizičke metode, poput strukturne analize proteinskom kristalografijom, NMR-om, ili kalorimetrijom.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Close Menu