Nastavlja se intenzivno opremanje laboratorija na Kemijskom odsjeku PMF-a

Facebook
Twitter

Opremanje novouspostavljenih laboratorija u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK, nastavlja se ubrzanim ritmom. Nakon sklapanja 15 ugovora s dobavljačima opreme i instrumenata odabranih postupkom javne nabave velike vrijednosti krajem 2019. godine i početkom 2020. godine, Kemijskom odsjeku PMF-a isporučena je i instalirana znanstveno-istraživačka oprema u vrijednosti od oko 1,280,000.00 kn.

Tijekom veljače 2020. Kemijski odsjek PMF-a opremljen je rentgenskim difraktometrom za polikristalne uzorke (osnovna Bragg-Brentano geometrija), inkubatorom odnosno sustavom za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju, dvjema kupeljima za instrument s gašenjem protoka, sustavom za pročišćavanje kiselina, višenamjenskom centrifugom s hlađenjem, uređajem za niskotlačnu preparativnu tekućinsku kromatografiju i automatiziranim sustavom za flash kromatografiju s integriranim UV/Vis i ELS detektorom.

Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (osnovna Bragg-Brentano geometrija), Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

Navedenim se nabavama opreme i instrumenata kontinuirano opremaju laboratoriji uspostavljeni u sklopu infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji – u ovom su trenutku u potpunosti opremljena dva laboratorija, Laboratorij za kalorimetriju i Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina, a djelomično je opremljeno njih devet te Računalni centar.

Mikroskop atomskih sila (AFM)/ pretražni tunelirajući mikroskop (STM) s elektrokemijskim (EC-STM) modom rada, Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Close Menu