Laboratorij za kalorimetriju opremljen novim mikrokalorimetrima

Facebook
Twitter

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK, na Kemijski odsjek PMF-a stigli su sredinom siječnja 2020. i novi kalorimetri odnosno izotermni reakcijski mikrokalorimetar i izotermni reakcijski nanokalorimetar. Izotermni reakcijski mikrokalorimetar namijenjen je istraživanju termodinamike reakcija koje se zbivaju u otopinama u razmjerno širokom temperaturnom intervalu, dok će se izotermnim reakcijskim nanokalorimetrom obavljati proučavanja termodinamike biokemijskih reakcija, odnosno termodinamike svih reakcija za koje su dostupne ograničene količine uzorka.

Izotermni titracijski mikrokalorimetar MicroCal-VP-ITC

Nabavom i implementacijom navedenih kalorimetara Laboratoriju za kalorimetriju pripala je čast da bude prvi kompletno opremljeni laboratorij od ukupno 14 laboratorija koji će biti opremljeni opremom i instrumentima u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji. Sva dosad nabavljena oprema u sklopu Laboratorija za kalorimetriju omogućit će provedbu znanstveno-istraživačkih aktivnosti poput termodinamičkih istraživanja supramolekulskih reakcija, termodinamike solvatacije, kalorimetrijskih istraživanja reakcija koje se zbivaju na međupovršinama krutina-tekućina, termodinamike kompleksiranja polielektrolita, njihove protonacije i specifičnih aspekata ionske kondenzacije. U planu je i proširenje fundamentalnih istraživanja vezanih za procese koji se zbivaju u čvrstoj fazi, reakcije plinova s tekućinama i krutinama te istraživanja pri visokim (do 300°C) i niskim temperaturama (do -60°C).

Izotermni titracijski nanokalorimetar MicroCal-PEAQ-ITC

Doprinos obrazovanju i stručnom usavršavanju mladih istraživača ostvarit će se u obliku provedbe znanstvenih istraživanja za potrebe izrade diplomskih radova i doktorskih disertacija.

Laboratorij za kalorimetriju

Od strane predstavnika gospodarstva, postoji značajan interes za suradnju s Kemijskim odsjekom vezan za kalorimetrijska istraživanja fizikalnih i kemijskih promjena, posebno za proučavanje procesa u širokom temperaturnom području uz mogućnost varijacije tlaka, a očekuje se i proširenje suradnje s gospodarskim subjektima različitih grana industrije, primjerice prehrambene i naftne, te građevinske industrije i grana industrija posvećenih proizvodnji materijala. Istraživači sa Zavoda za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka jedini se u Hrvatskoj bave detaljnim kalorimetrijskim istraživanjima kemijskih i fizikalnih procesa pa će Laboratorij za kalorimetriju postati središnji regionalni centar za spomenuta istraživanja.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Sklopljeni prvi ugovori o nabavi opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti, početkom svibnja sklopljeni su prvi ugovori o javnoj nabavi opreme u sklopu projekta Centar izvrsnosti

Close Menu