Kemijski odsjek PMF-a opremljen i razlikovnim pretražnim kalorimetrom

Facebook
Twitter

Netom prije predstojećih blagdana, Kemijskom odsjeku PMF-a isporučen je i razlikovni pretražni kalorimetar (široko temperaturno područje) uz sustav za hlađenje i prešu za zatvaranje kapsula, nabavljen u sklopu europskog projekta Centar izvrsnosti u kemiji.

Razlikovni pretražni kalorimetar (eng. differential scanning calorimeter; DSC) koristi se pri istraživanju procesa koji se zbivaju tijekom kontroliranog zagrijavanja/hlađenja materijala u atmosferi odgovarajućeg plina. Temeljem podataka dobivenih mjerenjem moguće je vrlo precizno odrediti temperature pretvorbi materijala kao što su fazni prijelazi ili desolvatacija te termodinamičke parametre vezane uz njih. Mjerenja ovog tipa važna su kod identifikacije i karakterizacije materijala, a mogu se primijeniti u akademskim istraživanjima i industrijskom razvoju te osiguranju kvalitete i proizvodnje. Kemijski odsjek dosad nije raspolagao sličnom opremom koja bi omogućila mjerenja na temperaturama iznad 500 °C – postojeći kalorimetar nije udovoljavao zahtjevima korisnika te je bio u prilično lošem stanju. Novi razlikovni pretražni kalorimetar još je jedan vrijedan i važan kamenčić u izgradnji modernog i dobro opremljenog Centra izvrsnosti u kemiji, a pripada novouspostavljenom Laboratoriju za analizu materijala u čvrstom stanju.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Val ljetnih ugovora

Usprkos činjenici da je mjesec kolovoz apsolutni kralj godišnjih odmora tijekom kojeg utihnu poslovično živahni hodnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, projekt CIuK nije mirovao…

Vrijeme za… spektrofotometre!

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš

Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Close Menu