Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Facebook
Twitter

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan istraživačkih aktivnosti Kemijskog odsjeka PMF-a, na redovitoj sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka održanoj 9. listopada 2019. učinjen je sljedeći važan korak u reorganizaciji – donesena je odluka o osnivanju 14 laboratorija i Računalnog centra kao novih ustrojstvenih jedinica pri Kemijskom odsjeku:

Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju
Laboratorij za spektroskopiju NMR
Laboratorij za rendgensku strukturnu analizu
Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju
Laboratorij za primijenjenu sintezu I
Laboratorij za primijenjenu sintezu II
Laboratorij za spektrometriju masa
Laboratorij za kalorimetriju
Laboratorij za spektrofotometriju
Laboratorij za kemijsku kinetiku
l,aboratorij za karakterizaciju koloida i nanočestica
Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina
Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju
Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju
Računalni centar Kemijskog odsjeka

Laboratoriji i Računalni centar kao nove ustrojstvene jedinice pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta osivaju se radi provodenja suvremenih znanstvenih istraživanja iz područja kemije i srodnih znanosti, daljnjeg razvoja i osuvremenjivanja znanstveno-istraživačkih kapaciteta Kemijskog odsjeka PMF-a te sudjelovanja u organizaciji i izvođenju nastave za potrebe studenata. Odluku Vijeća Kemijskog odsjeka o osnivanju novih ustrojstvenih jedinica još treba potvrditi Fakultetsko vijeće PMF-a na sjednici koja će se održati 25. listopada 2019.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Close Menu