Novi kompresor i kalorimetar Kemijskog odsjeka

Facebook
Twitter

Provedba projekta Centar izvrsnosti u kemiji u punom je zamahu, a to znači da na Kemijski odsjek PMF-a neprestano pristižu novi instrumenti i oprema. Dva nova uređaja su kompresor te reakcijski i pretražni kalorimetar.

U prostoriju za vakuum i komprimirani zrak postavljen je kompresor koji će se putem voda za komprimirani zrak spojiti na NMR spektrometre u Laboratoriju za spektroskopiju NMR, jednom od budućih suvremeno opremljenih laboratorija Centra izvrsnosti u kemiji čije je ustrojavanje u tijeku.

Nakon izotermnog titracijskog i disolucijskog mikrokalorimetra, nabavljen je i višenamjenski precizni reakcijski i pretražni kalorimetar koji se koristi kod kalorimetrijskih istraživanja procesa koji se zbivaju pri iznimno niskim i visokim temperaturama (od -60°C do 300°C) u sva tri agregatna stanja. Nabavljeni kalorimetri temelj su budućeg Laboratorija za kalorimetriju koji se uspostavlja u sklopu organizacijske reforme u okviru ovog infrastrukturnog projekta.

Nabavom i implementacijom svih planiranih kalorimetara bit će moguće provoditi znanstveno-istraživačke aktivnosti poput termodinamičkih istraživanja supramolekulskih reakcija, termodinamike solvatacije, kalorimetrijskih istraživanja reakcija koje se zbivaju na međupovršinama krutina-tekućina, termodinamike kompleksiranja polielektrolita, njihove protonacije i specifičnih aspekata ionske kondenzacije u suradnji s kolegama s Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo i Zdravstvena fakulteta u Ljubljani. U planu je i proširenje fundamentalnih istraživanja s predstavnicima Instituta Ruđer Bošković vezanih za procese koji se zbivaju u čvrstoj fazi, reakcije plinova s tekućinama i krutinama te istraživanja pri visokim (do 300°C) i niskim temperaturama (do -60°C). Doprinos obrazovanju i stručnom usavršavanju mladih istraživača ostvarit će se u obliku provedbe znanstvenih istraživanja za potrebe izrade diplomskih radova i doktorskih disertacija. Od strane predstavnika gospodarstva, postoji značajan interes za suradnju s Kemijskim odsjekom vezan za kalorimetrijska istraživanja fizikalnih i kemijskih promjena, posebno za proučavanje procesa u širokom temperaturnom području uz mogućnost varijacije tlaka. Dodatnom opremom proširila bi se suradnja s gospodarskim subjektima različitih grana industrije. Važno je istaknuti i kako se istraživači Zavoda za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka jedini u Hrvatskoj bave detaljnim kalorimetrijskim istraživanjima kemijskih i fizikalnih procesa pa će nakon provedbe projekta ovaj laboratorij postati središnji regionalni centar za spomenuta istraživanja.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Close Menu