Na Kemijski odsjek PMF-a stigli prvi novi instrumenti i oprema

Facebook
Twitter

Prvi instrumenti i oprema koji se nabavljaju u sklopu velikog infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji stigli su tijekom na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Opremom i instrumentima koji su isporučeni i praktično su započeli uspostava novih istraživačkih jedinica (laboratorija) i njihovo opremanje najsuvremenijom opremom koja će omogućiti provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz područja kemije te povezanih multidisciplinarnih istraživanja.

Budući Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju osuvremenjen je vezanim sustavom termogravimetrijskog (TG) analizatora i FT-IR spektrometra (TG-IR sustav), hidrauličkom prešom za pripremu KBr pastila te UPS sustavom za besprekidno napajanje električnom energijom.

U novom Laboratoriju za kalorimetriju predviđena je nabava i implementacija pet novih kalorimetara, a prvi pristigli instrumenti kojim će biti opremljena ova istraživačka jedinica su izotermni titracijski i disolucijski mikrokalorimetar. Po kompletiranju navedene opreme u Laboratoriju će biti moguće provoditi znanstveno-istraživačke aktivnosti poput termodinamičkih istraživanja supramolekulskih reakcija, termodinamike solvatacije, kalorimetrijskih istraživanja reakcija koje se zbivaju na međupovršinama krutina-tekućina (posebice u koloidnoj kemiji), termodinamike kompleksiranja polielektrolita, njihove protonacije i specifičnih aspekata ionske kondenzacije

Kemijski odsjek od srpnja 2019. bogatiji je i za mikroskop atomskih sila (AFM)/ pretražni tunelirajući mikroskop (STM) s elektrokemijskim (EC-STM) modom rada, konfiguraciju koja nije raspoloživa na visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima unutar Republike Hrvatske. Nabavljeni je mikroskop od esencijalne važnosti za novi Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina jer će njegova primjena omogućiti proširenje postojećih i otvaranje novih područja istraživanja u području organske, fizikalne i supramolekulske kemije, biokemije te nanotehnologije.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Sklopljeni prvi ugovori o nabavi opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti, početkom svibnja sklopljeni su prvi ugovori o javnoj nabavi opreme u sklopu projekta Centar izvrsnosti

Odlučnim koracima prema cilju

Nakon dugotajnog i iscrpljujućeg postupka velike vrijednosti za nabavu instrumenata za termičku analizu i popratne opreme najzad se, nakon prolaska kroz oluju

Close Menu