U iščekivanju prvih isporuka opreme

Facebook
Twitter

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom nestrpljivošću iščekuju prve isporuke znanstveno-istraživačke i prateće opreme u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji.

Prvi uređaji koji bi prema potpisanim ugovorima trebali stići su vezani sustav termogravimetrijskog (TG) analizatora i FT-IR spektrometra (TG-IR sustav), hidraulička preša za pripremu KBr pastila te UPS sustavi za besprekidno napajanje električnom energijom koji su od vitalnog značaja za funkcioniranje sofisticirane opreme (izbjegavanje opasnosti od oštećenja opreme, odnosno izbjegavanje ponovne instalacije (nakon ponovnog uključivanja) koja može biti dugotrajna i skupa).

Vezani sustav termogravimetrijskog analizatora i FT-IR spektrometra namijenjen je praćenju složenih procesa koji se zbivaju pri kontroliranom zagrijavanju/hlađenju materijala u atmosferi odgovarajućeg plina, a praćeni su promjenom mase uzorka. Navedena bi konfiguracija omogućila mjerenja do temperature od 1200 °C. Primjenom predloženog uređaja moguće je obavljati mjerenja u istraživanju i razvoju široke palete materijala koja svoju primjenu nalaze u nizu djelatnosti od proizvodnje lijekova, geologije, fizike pa do agronomije i prehrambene industrije. Važno je napomenuti da trenutno na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ne postoji slična oprema.

S obzirom na to da bi FT-IR instrument mogao funkcionirati kao samostalan te da bi omogućavao mjerenja tehnikom KBr pastile kao i tehnikom prigušene totalne refleksije (ATR), nabavlja se i hidraulička preša nužna za pripravu KBr pastila. Prispijećem ovih suvremenih instrumenata i znanstveno-istraživačke opreme započet će opremanje Laboratorija za analizu materijala u čvrstom stanju, prvog od 14 laboratorija koji će biti uspostavljeni i opremljeni u sklopu ovog značajnog infrastrukturnog projekta.

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Najvažnije, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

Sklopljeni prvi ugovori o nabavi opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti, početkom svibnja sklopljeni su prvi ugovori o javnoj nabavi opreme u sklopu projekta Centar izvrsnosti

Odlučnim koracima prema cilju

Nakon dugotajnog i iscrpljujućeg postupka velike vrijednosti za nabavu instrumenata za termičku analizu i popratne opreme najzad se, nakon prolaska kroz oluju

Close Menu