Plan istraživačkih aktivnosti – mjera organizacijske reforme

Facebook
Twitter

Kao aktivnost organizacijske reforme, u tijeku je izrada Plana istraživačkih aktivnosti na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedenim se dokumentom povezuje organizacijska reforma i veliko infrastrukturno ulaganje u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji. Plan će predstavljati razradu razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti s ciljem utvrđivanja prioriteta, projekata i aktivnosti čije će provođenje tijekom planiranog razdoblja osigurati još uspješnije pozicioniranje Odsjeka u nacionalnoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici te postizanje znanstvene izvrsnosti istraživača.

U tu je svrhu, u suradnji s angažiranim vanjskim stručnjacima, tijekom travnja pripremljen upitnik čija je glavna svrha prikupiti informacije i podatke o postojećim znanstveno-istraživačkim kapacitetima, interesima, potrebama i planovima znanstvenika na Kemijskom odsjeku. Upitnikom će se omogućiti izrada analize znanstvenog potencijala i položaja Odsjeka u znanstvenom i gospodarskom okruženju, izrada analize internih kapaciteta Odsjeka, izrada analize potreba u pogledu uspostave i/ili jačanja potpornih usluga za znanstveno-istraživačke aktivnosti, definiranje misije i vizije znanstveno-istraživačke djelatnosti Kemijskog Odsjeka, definiranje strateških ciljeva i definiranje očekivanih ishoda i pokazatelja uspješnosti, izrada detaljnog opisa programa rada i specifičnih ciljeva zasebnih područja znanstvenih istraživanja (tema), definiranje potencijala za međunarodnu suradnju i financiranje istraživanja u okviru EU i nacionalnih izvora te razvoj sustava tehničke podrške unutar PMF-a za provedbu Plana istraživačkih aktivnosti.

Sveobuhvatni upitnik ispunit će znanstveno nastavno osoblje (redovni profesori/profesorice, redovni profesori/profesorice u trajnom zvanju, izvanredni profesori/profesorice i docenti/docentice) Kemijskog odsjeka, a prikupljeni podaci bit će temeljito analizirani i obrađeni kao jedan od temelja za izradu kvalitetnog i održivog Plana istraživačkih aktivnosti.

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Najvažnije, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Realizacijom projekta CIuK Kemijski odsjek PMF-a približit će se znanstveno-istraživačkim standardima ustanova iz razvijenijih zemalja Europske unije te zadržati jednu od vodećih uloga u istraživanjima iz područja kemije u Republici Hrvatskoj.

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

U iščekivanju prvih isporuka opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti i potpisivanja prvih ugovora s dobavljačima opreme, Kemijski odsjek PMF-a i njegovi djelatnici s velikom

Sklopljeni prvi ugovori o nabavi opreme

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti, početkom svibnja sklopljeni su prvi ugovori o javnoj nabavi opreme u sklopu projekta Centar izvrsnosti

Odlučnim koracima prema cilju

Nakon dugotajnog i iscrpljujućeg postupka velike vrijednosti za nabavu instrumenata za termičku analizu i popratne opreme najzad se, nakon prolaska kroz oluju

Kucnuo je čas za prve velike odluke!

Uza sve više ili manje očekivane situacije koji na dugom i zahtjevnom putu realizacije mogu pratiti i za(s)kočiti infrastrukturne projekte velikih vrijednosti,

Predavanje o javnoj nabavi

Danas je u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta održano predavanje o javnoj nabavi i izradi tehničkih specifikacija za instrumente koji se

Kretanje je – život!

Stara latinska izreka kaže da je kretanje život, a to se svakako može primijeniti i na život projekta Centar izvrsnosti u kemiji

Svaki početak je…

Pokrenuta je nabava prvih instrumenata u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji Kaže se da je svaki početak težak, ali kad je

Close Menu