Plan istraživačkih aktivnosti – mjera organizacijske reforme

Facebook
Twitter

Kao aktivnost organizacijske reforme, u tijeku je izrada Plana istraživačkih aktivnosti na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedenim se dokumentom povezuje organizacijska reforma i veliko infrastrukturno ulaganje u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji. Plan će predstavljati razradu razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti s ciljem utvrđivanja prioriteta, projekata i aktivnosti čije će provođenje tijekom planiranog razdoblja osigurati još uspješnije pozicioniranje Odsjeka u nacionalnoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici te postizanje znanstvene izvrsnosti istraživača.

U tu je svrhu, u suradnji s angažiranim vanjskim stručnjacima, tijekom travnja pripremljen upitnik čija je glavna svrha prikupiti informacije i podatke o postojećim znanstveno-istraživačkim kapacitetima, interesima, potrebama i planovima znanstvenika na Kemijskom odsjeku. Upitnikom će se omogućiti izrada analize znanstvenog potencijala i položaja Odsjeka u znanstvenom i gospodarskom okruženju, izrada analize internih kapaciteta Odsjeka, izrada analize potreba u pogledu uspostave i/ili jačanja potpornih usluga za znanstveno-istraživačke aktivnosti, definiranje misije i vizije znanstveno-istraživačke djelatnosti Kemijskog Odsjeka, definiranje strateških ciljeva i definiranje očekivanih ishoda i pokazatelja uspješnosti, izrada detaljnog opisa programa rada i specifičnih ciljeva zasebnih područja znanstvenih istraživanja (tema), definiranje potencijala za međunarodnu suradnju i financiranje istraživanja u okviru EU i nacionalnih izvora te razvoj sustava tehničke podrške unutar PMF-a za provedbu Plana istraživačkih aktivnosti.

Sveobuhvatni upitnik ispunit će znanstveno nastavno osoblje (redovni profesori/profesorice, redovni profesori/profesorice u trajnom zvanju, izvanredni profesori/profesorice i docenti/docentice) Kemijskog odsjeka, a prikupljeni podaci bit će temeljito analizirani i obrađeni kao jedan od temelja za izradu kvalitetnog i održivog Plana istraživačkih aktivnosti.

Cilj infrastrukturnog projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima, ali i zainteresiranim gospodarskim subjektima. Najvažnije, studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu koristiti suvremenu opremu te će im se na taj način pružiti potrebna znanja i vještine te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 71.620.005,91 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 60.877.005,02 HRK (85%).

Realizacijom projekta CIuK Kemijski odsjek PMF-a približit će se znanstveno-istraživačkim standardima ustanova iz razvijenijih zemalja Europske unije te zadržati jednu od vodećih uloga u istraživanjima iz područja kemije u Republici Hrvatskoj.

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Ljeto u jeku, nabava opreme u tijeku!

Iako su godišnji odmori i ljeto u punom jeku, aktivnosti u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) ne jenjavaju! Sofisticirana znanstveno-istraživačka

Close Menu