Predavanje o javnoj nabavi

Facebook
Twitter

Danas je u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta održano predavanje o javnoj nabavi i izradi tehničkih specifikacija za instrumente koji se nabavljaju u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK). Dvosatno je predavanje za djelatnike Kemijskog odsjeka organizirano kako bi se svi uključeni u nabavu instrumenata, posredno ili neposredno, upoznali s osnovnim principima javne nabave i izrade tehničkih specifikacija odnosno kako bi se mogućnost pogreške tijekom pripreme opsežne dokumentacije o nabavi svela na najmanju moguću mjeru. Prvi dio predavanja održala je gđa Nikolina Letić, viša savjetnica za regionalni razvoj i EU fondove i certificirana stručnjakinja za javnu nabavu, koja je govorila o zakonskoj regulativi, postupcima javne nabave i najčešćim pogreškama u provedbi tih postupaka, s posebnim naglaskom na provedbu otvorenog postupka velike vrijednosti jer se sve nabave sofisticiranih instrumenata u sklopu projekta CIuK provode upravo tim složenim i zahtjevnim postupkom. Drugi dio predavanja održali su stručni voditelji projekta, doc. dr. sc. Josip Požar, doc. dr. sc. Ivana Biljan i izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, a prisutne su kolege upoznali s osnovnim principima izrade tehničkih specifikacija za potrebe izrade natječajne dokumentacije.

Cilj projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Realizacijom projekta CIuK riješit će se problemi vezani uz nedostatnu istraživačku opremu i nedostatan prijenos znanja te će se djelovati u smjeru dostizanja općeg cilja projekta koji se odnosi na razvoj Odsjeka u regionalni centar izvrsnosti unutar nacionalnog i europskog istraživačkog prostora. Suvremeno opremljeni laboratoriji zadovoljit će potrebe znanstveno-nastavnog osoblja, gostujućih znanstvenika, studenata i doktoranada, te ostalih istraživačkih skupina, predstavnika gospodarstva i društva u cijelosti. Dugoročno, projekt će omogućiti nova znanstvena dostignuća, povezivanje s gospodarstvom, unapređenje ishoda učenja te povećanje mobilnosti istraživača u Europskom istraživačkom prostoru.

Ukupna vrijednost infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji je 71.620.005,91 kn, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni raznoj (85% odnosno 60.877.005,02 kn). Razdoblje provedbe projekta je od 2. srpnja 2018. do 2. srpnja 2020. godine.

Vrijeme za… spektrofotometre!

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš

Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Close Menu