Kretanje je – život!

Facebook
Twitter

Stara latinska izreka kaže da je kretanje život, a to se svakako može primijeniti i na život projekta Centar izvrsnosti u kemiji koji je živnuo pokretanjem niza nabava opreme i stručnjaka u okviru ovog iznimnog infrastrukturnog projekta! Prvi ciklus, nabava instrumenata za termičku analizu i popratne opreme u punom je zamahu. Početkom prosinca potpisan je ugovor s tvrtkom čiji će se eksperti pobrinuti da postupci nabave budu provedeni transparentno i u skladu sa zakonom, a stručni voditelji i članovi projektnog tima brinut će se da se za potrebe Centra nabavi najkvalitetnija i najmodernija oprema. Drugi ciklus, nabava spektrometara pokrenuta je objavom nacrta dokumentacije o nabavi odnosno otvaranjem javnog savjetovanja, a u tijeku je i nabava usluge izrade Plana istraživačkih aktivnosti Kemijskog odsjeka PMF-a kao mjere organizacijske reforme koja će rezultirati unapređenjem znanstveno-istraživačkog rada ustanove, uspostavljanjem međunarodne suradnje te suradnje s gospodarskim sektorom, javnom upravom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim čimbenicima socio-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske.

A ovo je tek početak! Do kraja projekta u srpnju 2020. godine, nabavljenom će se opremom opremiti i uspostaviti četrnaest novih istraživačkih laboratorija i računalni centar Kemijskog odjeka PMF-a.

Uostalom, primarni cilj projekta CIuK jest opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup istraživačkoj opremi znanstvenicima kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Realizacijom projekta CIuK riješit će se problemi vezani uz nedostatnu istraživačku opremu i nedostatan prijenos znanja te će se djelovati u smjeru dostizanja općeg cilja projekta koji se odnosi na razvoj Odsjeka u regionalni centar izvrsnosti unutar nacionalnog i europskog istraživačkog prostora. Suvremeno opremljeni laboratoriji zadovoljit će potrebe ciljanih skupina (znanstveno-nastavno osoblje, gostujući znanstvenici, studenti i doktorandi) i krajnjih korisnika (ostale istraživačke skupine, predstavnici gospodarstva te društvo u cijelosti), a dugoročno, projekt će omogućiti nova znanstvena dostignuća, povezivanje s gospodarstvom, unapređenje ishoda učenja te povećanje mobilnosti istraživača u Europskom istraživačkom prostoru.

Ukupna vrijednost infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji je 71.620.005,91 kn, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni raznoj (85% odnosno 60.877.005,02 kn). Razdoblje provedbe projekta je od 2. srpnja 2018. do 2. srpnja 2020. godine.

Vrijeme za… spektrofotometre!

Iako su ljetni mjeseci nekako čuveniji po odlascima iz metropole, kad je projekt Centar izvrsnosti u kemiji u pitanju, to pravilo baš

Izvrsne vijesti za Centar izvrsnosti!

Vreli mjesec lipanj, u okviru realizacije projekta Centar izvrsnosti u kemiji bit će posebno upamćen zbog dva iznimo vrijedna i značajna instrumenta

Laboratoriji KO sve opremljeniji!

Nakon produljenja trajanja projekta Centar izvrsnosti u kemiji do travnja 2021. koje je bilo nužno kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi,

Dva nova uređaja na Zavodu za biokemiju PMF-a

Unatoč znantno otežanim uvjetima rada zbog pandemije koronavirusa odnosno primjene epidemioloških mjera za njeno suzbijanje, opremanje znanstveno-istraživačkom i pratećom opremom u sklopu

Dobra klima na Kemijskom odsjeku!

Na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigli su krajem studenog 2019. klimatizacijski uređaji nabavljeni u sklopu NABAVE OPREME I –

Uspostava novih laboratorija u sklopu reforme

Važan segment projekta Centar izvrsnosti u kemiji, pored nabave vrijedne znanstveno-istraživačke opreme, provedba je organizacijske reforme. Nakon što je ljetos dovršen Plan

Close Menu