Centar izvrsnosti u kemiji na prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Facebook
Twitter

Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jedinstven je u Hrvatskoj po obimu znanstvenih interesa, ekspertizi svojih djelatnika, te kvaliteti
fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz područja kemije koja se na njemu provode. Ustanova je u kojoj studenti stječu najšire opće znanje iz područja kemije u Republici Hrvatskoj, koje im omogućava izgradnju karijere kako u znanstvenoistraživačkim području, tako i u gospodarskom sektoru.

Cilj projekta CiUK

Cilj projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih

Računalna i teorijska kemija

Nabava superračunala u okviru projekta CIuK omogućit će složenu konformacijsku analizu te vrlo točne izračune plohe potencijalne energije i dipolnih momenata kao

Close Menu