Laboratory for Enzyme Kinetics and Preparative Biochemistry

Laboratorij za enizimsku kinetiku i preparativnu biokemiju opremit će se instrumentom s gašenjem protoka, sustavom za ultra visokoučinkovitu tekućinsku kromatografiju, laserskim skenerom te UV-Vis spektrofotometrom. Navedena oprema omogućit će kinetička istraživanja iznimno brzih bioloških procesa i biokemijskih reakcija u kojima sudjeluju radioobilježeni i neobilježeni spojevi.

Laboratorij će biti opremljen i-suvremenom instrumentacijom koja se koristi prilikom za izolaciju i pročišćavanje biomakromolekula iz bioloških uzoraka koja uključuje sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju, te sustav za vizualizaciju i kvantitativnu analizu biomakromolekula (uređaj za vizualizaciju molekula u gelu i western analizu, te uređaj za kvantitativni PCR).

Close Menu