Laboratory for Surface Imaging and Interfaces

Laboratoriju će biti opremljen mikroskopom atomskih sila ((AFM)/pretražni tunelirajući mikroskopa (STM)) s elektrokemijskim (EC-STM) načinom rada namijenjeni oslikavanju površina i međupovršina s atomskim razlučivanjem koji će moći pružiti informacije o lokalnoj elektronskoj strukturi proučavanih sustava. Lateralno razlučivanje instrumenta bit će reda veličine 1 Å, a vertikalno oko 0,1 Å. Instrument će se moći koristiti za  istraživanja međupovršina (primjerice karakterizaciju različitih nanostruktura, organiziranih slojeva organskih molekula adsorbiranih na površini,  proučavanje interakcija između adsorbiranih molekula te adsorbiranih molekula i površine, te istraživanja elektrokemijskih procesa kao što su adsorpcija, depozicija, korozija te praćenje redoks reakcija in-situ.Instrument će se moći koristiti i za istraživanja u otopinama (primjerice za proučavanje elektrokemijskih procesa).

Close Menu