Laboratory for Vibrational Spectroscopy

U laboratorij za vibracijsku spektroskopiju predviđen je  disperzivni Ramanov spektrometar s konfokalnim optičkim mikroskopom s dva okulara, objektivima različitih povećanja i automatiziranim xyz postolje.  Instrument će biti opremljen laserima valnih duljina 785 i 532 nm termo-električki hlađenim CCD detektorom te sondom i optičkim vlaknima kojima se sonda spaja sa spektrometrom.

Ramanov spektrometar/mikroskop koristit će se za strukturnu karakterizaciju novosintetiziranih spojeva i pripravljenih materijala, spektroskopsku analizu složenih sustava te praćenje kemijskih reakcija, međumolekulskih interakcija i ravnoteža između molekulskih oblika u čvrstom stanju i u otopini. Instrumentacija će omogućiti i primjenu površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS); suvremene tehnike vibracijske spektroskopije, koja omogućava osjetljivu strukturnu detekciju molekula u blizini metalnih nanostrukturiranih supstrata. Uz sintetske materijale, predloženom je opremom moguće detaljno istraživati i realne uzorke, primjerice kristale i minerale, papir i bojila, tekstil i vlakna, stanice i tkiva, pigmente, veziva i umjetničke slike, arheološke uzorke, ljekovite  i farmaceutske pripravke.

Close Menu