Laboratory for NMR Spectroscopy

U laboratoriju za  spektroskopiju NMR predviđena je nabava spektrometra visoke rezolucije od 600 MHz opremljenog s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju, čime će mogućnosti i opseg istraživanja spektroskopijom NMR u Republici Hrvatskoj. Predloženi spektrometar bit će prikladan i za istraživanja otopini( 1H i 19F, 15N do 31P jezgre) u širokom  temperaturnom intervalu približno ‒150 do +150 ºC te opremljen dodatkom za snimanja 3D eksperimenata u temperaturnom rasponu od ‒40 do +80 ºC. Jako magnetno polje spektrometra osigurat će bolju osjetljivost i rezoluciju NMR spektara što će  omogućiti strukturnu analizu složenijih molekula poput polipeptida i biomolekula.

Close Menu