Collaboration with the Economy

Dosadašnja suradnja Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta s gospodarskim sektorom može se podijeliti na znanstvenu suradnju i suradnju realiziranu u okviru stručnih projekata.

Znanstveni suradnja obuhvaćala je razvoj novih metoda sinteze različitih klasa kemijskih spojeva te metoda kvalitativne i kvantitativne analize smjesa spojeva s kojima su se istraživači iz gospodarskog sektora susretali u radu. Spomenuta istraživanja u proteklih su deset godina rezultirala  objavom 28 znanstvenih  radova, te izradom nekoliko doktorskih disertacija (5) i diplomski radova (3). Drugi dio suradnje obuhvaćao je realizaciju  stručnih projekata (23 stručna projekta i ugovora o suradnji) u okviru kojih su djelatnici Kemijskog odsjeka PMF-a svoju znanstvenu ekspertizu i infrastrukturne kapacitete koristili za rješavanje konkretnih problema iz gospodarskog sektora (farmaceutska industrija, prehrambena industrija, industrija nafte).  

Nakon realizacije projekta CIuK očekuje se jačanje znanstvene i stručne  suradnje s gospodarskim sektorom. Naime, istraživači iz različitih grana kemijske i srodnih industrija zainteresirani su za rad s opremom koja omogućuje kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu  s vrlo niskim pragom detekcije, određivanje strukture kemijskih spojeva u otopini i u čvrstom stanju te ispitivanje njihovih svojstava. Iskazan je i interes i za instrumente koji omogućuju istraživanja kinetike i termodinamike kemijskih reakcija te dugoročne stabilnosti kemijskih spojeva. Treba istaknuti da su nakon uvrštavanja projekta CIuK  na indikativnu listu već  potpisani novi ugovori o partnerstvu s predstavnicima gospodarskog sektora te pokrenuti novi stručni projekti.

Buduća suradnja Kemijskog odsjeka s gospodarskim sektorom podrazumijeva i upoznavanje  istraživača i  djelatnika zaposlenih u različitim granama industrije s radom na suvremenoj instrumentaciji kakva se namjerava  nabaviti u okviru projekta CIuK. U skladu s navedenim  Kemijski odsjek PMF-a namjerava pokrenuti projekt cjeloživotnog obrazovanja Chem-scholar, koji je osmišljen kao niz predavanja i radionica na kojima će se predstavnici gospodarskog, ali i javnog sektora, upoznati s mogućnostima i radom suvremene instrumentacije čija je nabava planirana u okviru projekta CIuK.

Close Menu