Centar izvrsnosti

u kemiji

Naslovnica

Projekt Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.  –  2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja u prosincu 2015. godine.  Nakon uvrštavanja na indikativnu listu projekata iz područja znanstvene infrastrukture prijavljen je na natječaj za dodjelu sredstava u lipnju 2017. godine.  Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 04. svibnja 2018.  odobren je projekt ukupne vrijednosti 71.620.005,91 HRK, a od kojih je EU sufinanciranje projekta u iznosu od 60.877.005,02 HRK bespovratnim sredstvima. Razdoblje provedbe projekta traje od 2. srpnja 2018. do 2. veljače 2022. godine.

Realizacijom infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji – CIuK, Kemijski odsjek PMF-a opremit će se najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom. U okviru projekta uspostavit će se četrnaest novih istraživačkih laboratorija te računalni centar Kemijskog odsjeka.

Cilj projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup znanstvenicima kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima istraživačkoj opremi u uspostavljenim laboratorijima i računalnom centru Kemijskog odsjeka.

Realizacijom projekta CIuK Kemijski odsjek PMF-a približit će se znanstveno-istraživačkim standardima ustanova iz razvijenijih zemalja Europske unije, te zadržati jednu od vodećih uloga u istraživanjima iz područja kemije u Republici Hrvatskoj. Ambicija je Kemijskog odsjeka PMF-a da se na temeljima projekta CIuK prometne u regionalni centar izvrsnosti iz kemije. Naime, interes istraživača za korištenjem instrumentacije u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, velik je, kako u javnom (znanstvenoistraživačke i javne institucije) tako i u gospodarskom sektoru (predstavnici farmaceutske, prehrambene, kemijske industrije te industrije nafte). Uzevši u obzir postojeću ekspertizu djelatnika KO te činjenicu da će se projektom CIuK implementirati najsuvremenija znanstvena oprema, Kemijski odsjek PMF-a imat će sve preduvjete za provođenje najsuvremenijih istraživanja iz područja kemije što će podići kvalitetu znanstvenog rada i ojačati postojeću znanstvenu suradnju djelatnika Kemijskog odsjeka s mnogobrojnim partnerskim ustanovama i predstavnicima gospodarstva.

Najvažnije, budući studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu, koji je sastavni dio njihova obrazovanja na diplomskom studiju, koristiti suvremenu znanstvenu opremu. Na taj će im se način pružiti znanja i vještine nužne za rad u struci te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Close Menu